July 7, 2022, 6:12 pm

"Vietnam Entertainment Awards (VEA) - Giải thưởng Giải trí Việt Nam" chính thức khởi động

Vietnam Entertainment Awards (VEA) hay Giải thưởng Giải trí Việt Nam là giải thưởng thường niên do YouTube và Vie Network phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung và sản phẩm có đóng góp nổi bật cho ngành giải trí Việt Nam hàng năm, dựa trên mức độ thịnh hành và bình chọn của khán giả.

Có thể bạn quan tâm: 

Với chủ đề “NO BOX”, VEA 2021 là Gala trao giải mùa thứ nhất, ghi nhận độ thịnh hành và chọn lựa từ khán giả, thông qua danh sách YouTube nổi bật 2021 do YouTube công bố; kết hợp các hạng mục đến từ BTC VEA 2021 thông qua dữ liệu công khai của YouTube, các nền tảng phát hành nội dung khác và kết quả bình chọn của khán giả trên VieZ.vn.

 

Keu
 

Cổng đề cử chính được mở chính thức từ 9h00 ngày 8/1/2022 đến 23h59 ngày 15/1/2022 tại website VEA.VieZ.vn. Khán giả bình chọn bằng cách nhấn vào nút bình chọn bên dưới ảnh đại diện của đề cử và điền đầy đủ thông tin được yêu cầu. Mỗi người dùng được bình chọn duy nhất 1 lần/ngày cho 1 đề cử thuộc 1 hạng mục và được bình chọn cho tất cả các hạng mục giải thưởng trong suốt thời gian diễn ra bình chọn. Các bình chọn không hợp lệ sẽ bị loại bỏ khỏi hệ thống sau 24h kể từ thời điểm phát sinh bình chọn. 

 

Hang
 

Trong năm đầu tiên tổ chức, VEA 2021 bao gồm 8 hạng mục giải thưởng: 4 hạng mục với kết quả giải thưởng dựa trên Danh sách YouTube nổi bật 2021 do YouTube công bố bao gồm: Hạng mục Video ca nhạc (MV) nổi bật nhất YouTube năm 2021; Hạng mục Video nổi bật nhất YouTube năm 2021; Hạng mục Nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2021; Hạng mục Nhà sáng tạo YouTube Shorts nổi bật nhất năm 2021. 

 

Hang
 

Bên cạnh đó, 4 hạng mục với đề cử dựa trên danh sách do Ban tổ chức VEA 2021 cung cấp, mỗi hạng mục bao gồm 2 giải thưởng như: Hạng mục Nội dung Truyền cảm hứng năm 2021 (Top 5 Nội dung Truyền cảm hứng năm 2021, Nội dung Truyền cảm hứng năm 2021 được yêu thích nhất); Hạng mục Nội dung Truyền hình năm 2021 (Top 5 Nội dung Truyền Hình năm 2021, Nội dung Truyền Hình năm 2021 được yêu thích nhất); Hạng mục Nghệ sĩ đột phá năm 2021( Top 5 Nghệ sĩ đột phá năm 2021, Nghệ sĩ đột phá năm 2021 được yêu thích nhất); Hạng mục Nghệ sĩ của năm ( Top 5 Nghệ sĩ của năm, Nghệ sĩ được yêu thích nhất). 

 

Hang
 

Danh sách Top 5 do Ban tổ chức VEA 2021 đưa ra sẽ dựa trên nhiều tiêu chí để đảm bảo độ khách quan, chân thực: số liệu từ YouTube, các nền tảng phát hành nội dung khác và mức độ yêu thích của khán giả thể hiện qua lượt bình luận/yêu thích, cũng như tầm ảnh hưởng tích cực của nghệ sĩ và nội dung trong đời sống xã hội. Khán giả sẽ tiến hành bình chọn nghệ sĩ và nội dung được yêu thích nhất từ Top 5 thông qua website VEA.VieZ.vn.

Thời gian diễn ra VEA 2021: 

  • 08/01/2022: Phát động giải thưởng, công bố đề cử và thể lệ bình chọn. 
  • 08/01/2022 - 15/01/2022: Mở cổng bình chọn cho tất cả các hạng mục giải thưởng thông qua website VEA.VieZ.vn 
  • 28/1/2022: Phát sóng đêm Gala trao giải VEA 2021 trên các nền tảng số của Vie Network. 

Phương Nam/Theo Văn Nghệ


Có thể bạn quan tâm